ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข - littleblackbookcyprus

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการบน littleblackbookcyprus มีดังต่อไปนี้:

    1. ผู้ที่จะสมัครและเข้าใช้บริการกับทาง littleblackbookcyprus ของเรา ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 

    1. ทางของเราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นเด็ดขาด

    1. การเข้าใช้บริการกับทางเราคุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดทุกข้อ

    1. ทางเราจะไม่รับผิดชอบ ทุกความเสียหาย ที่เกิดจากการใช้บริการของเรา

    1. ทางเราจะยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณทันที หากคุณละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้

    1. ทางเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    1. ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของทางเรา เป็นสิทธิ์ของ littleblackbookcyprus  คุณไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้โดยไม่ได้รับอนุญาต

    1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย

    1. หากคุณสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อเรา ผ่านทาง [email protected] 

    1. การเข้าใช้บริการกับทาง littleblackbookcyprus ของเราถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางเราได้กำหนดไว้